JÄSENEHDOT

Jäsensopimus solmitaan aukioloaikoina NPDC toimistolla.

 • Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja North Pole Dance Company Oy.
 • Sopimus on vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahdentoista kuukauden mittainen määräalennussopimus. Peruskausi alkaa sopimuksen kirjoitushetkellä. Ensimmäisen kuuden tai kahdentoista kuukauden jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä.
 • Sopimuksen ennenaikainen irtisanominen edellyttää jäseneltä normaalihintaisen kuukausikortin ja sopimuksessa mainitun kuukausihinnan erotuksen suorittamista käytetyltä ajalta, jos sopimus on ollut voimassa alle kaksitoista kuukautta.
 • Jäsen- ja kulunvalvontakortti ovat henkilökohtaisia ja niiden väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.
 • Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.
 • Jäsenellä on oikeus pitää yksi (6kk sopimus) tai kaksi (12kk sopimus) lomakuukautta yhtä kokonaista jäsenyyskautta kohden. Asiakkaan on ilmoitettava haluamansa lomakuukauden ajankohta vähintään viikkoa ennen lomakuukauden alkua. Lomakuukaudelta ei makseta kuukausimaksua. Lomakuukausi jatkaa jäsenyyden ensimmäistä kautta aina loman keston (1 tai 2kk) verran.
 • Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on North Pole Dance Company Oy oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.
 •  Veloitusmaksu veloitetaan laskulla, jonka eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu joko kuukauden 5.päivä tai 22.päivä. Jäsen suorittaa maksut oma-aloitteisesti saamallaan viitenumerolla viimeistään sovittuna eräpäivänä. Kaikissa kuukausimaksuissa käytetään samaa viitenumeroa.
 • Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Edellä mainituista asioista neuvotellaan jäsenen kanssa aina erikseen.
 • Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan keskuksien ilmoitustauluilla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.
 • North Pole Dance Company Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä keskuksiensa ilmoitustauluilla hyvissä ajoin etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat tästä johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
 • Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen info@northpoledance.com. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä  North Pole Dance Companyn toimistoon tai lähetettävä postitse osoitteeseen North Pole Dance Company Oy, Kurkelantie 2, huoneisto C2, 90230 Oulu.